Wat is een Creative Tinker?

Een Creative Tinker is een opbouwwerker, jeugdhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, buurtwerker, wijkverpleegkundige, wijkagent, kunstenaar, woonconsulent, woonbegeleider psychiatrie, leerkracht of gemeenteambtenaar. Of andere professional werkzaam in de buurt en de wijk, in het dorp of de stad. Sterk in het eigen ambacht. Gemotiveerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de community werker. Als toegevoegd ambacht op het eigen ambacht. 

Creative Tinkers zijn getalenteerde community werkers met creativiteit, lef, passie, innovatief, coaches, kunnen verbinden, van leefwereld naar systeemwereld, specialisten van het dagelijks leven, werken vanuit het eigen ambacht, leveren kwaliteit, sociaal ondernemers, handen uit de mouwen mentaliteit, authentiek, origineel, on-orthodox, out of the box, strategisch, tactisch, operationeel, matchmaker, kansen benutten, problemen aanpakken. Door mensen te laten groeien en verandering en vernieuwing te ontketenen. 

Niet iedereen wordt toegelaten tot het gilde Creative Tinkers. Alleen professionals die aan het profiel voldoen. Om dat te kunnen garanderen krijgt iedereen die wil toetreden tot het gilde een toelatingsgesprek. Niet om mensen uit te sluiten, maar er juist voor te zorgen dat mensen op hun plek zitten bij Creative Tinkers.

Binnen Creative Tinkers is er een mooi perspectief van doorstroming. Het gilde bestaat uit sociaal ondernemers, professionals in loondienst en studenten. Wij kennen de meester, gezel en leerling zoals dat vroeger in het gilde ging en leren van elkaar.