Kernwaarden en werkwijze

Creative Tinkers heeft een tiental belangrijke kerwaarden.

  1. Wij zijn creatief en ontketenen vernieuwing.
  2. Wij willen bewoners een stapje verder brengen.
  3. Wij zijn specialisten in community werk.
  4. Wij houden van de kracht van de eenvoud.
  5. Wij willen een inspiratiebron zijn voor bewoners en professionals.
  6. Wij zijn allemaal authentiek.
  7. Wij hebben lef en tonen ondernemerschap..
  8. Wij werken vanuit onze passie en ambitie.
  9. Wij zijn nieuwsgierig.
10. Wij hebben plezier in ons werk.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de volgende aspecten.

  1. Wij werken altijd van binnenuit.
  2. Wij coachen individuele en collectieve bewonersambities.
  3. Wij bedenken samen met bewoners creatieve en innovatieve oplossingen.
  4. Wij ontwikkelen door te doen.
  5. Wij sluiten aan bij de community.
  6. Wij kijken, denken en doen het net iets anders.
  7. Wij werken vanuit de bedoeling, als inspirerend vertrekpunt.
  8. Wij geloven niet in methodieken.
  9. Wij werken doel- en resultaatgericht.
10. Wij zien community werk als een organisch proces.