Creative Tinkers

'VOOR STERKE COMMUNITIES'

Creative staat natuurlijk voor creatief. Tinke is Fries voor denken. Want in het hoge Noorden (samenwerking NHL Stenden Hogeschool) ligt de onstaansgeschiedenis van Creative Tinkers: de creatieve denkers! Maar een Tinker is ook een Iers paard. Krachtig en betrouwbaar, eerlijk, slim, eigenwijs en nieuwsgierig. Het ras is ontstaan dankzij de rondtrekkende zigeuners. Zij hadden een sterk en betrouwbaar paard nodig om hun zigeunerwagen te kunnen trekken. De zigeuners waren onder meer ketellappers die de ketel van binnenuit lapte. Dat is metaforisch voor hoe Creative Tinkers te werk gaan: werken in en vanuit de community. Want alleen dan krijg je echte oplossingen!

'Voor sterke communities' dat is onze bedoeling. Door het coachen van bewonersambities. Individueel en collectief. Om bewoners een stapje verder te brengen. De oplossing zit in de community zelf. Daar geloven wij in. Het is de kunst daarnaar op zoek te gaan en bewoners te inspireren zich te verbinden aan elkaars ambities. 

Creative Tinkers is een sociale coöperatie van en voor community werkers. Op dit moment zijn er elf community werkers lid van de sociale coöperatie. Creative Tinkers zijn community werkers. Vanuit een breed spectrum. Opbouwwerkers, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers. Maar ook professionals vanuit maatschappelijk werk, de jeugdzorg, wonen, psychiatrie, politie, wijkverpleging, kunst, het onderwijs en de gemeente. Juist deze brede inzet is de kracht van ons concept. Creative Tinkers zijn zelfstandige professionals, professionals in loondienst of studenten.

Creative Tinkers is een beweging om het ambacht community werker te ontwikkelen. Community werk is een toegevoegd ambacht op jouw eigen vakgebied. Over hoe je in en vanuit de community werkt aan sociale verandering. Anders kijken, denken en doen. Juist de verschillende brillen binnen onze coöperatie leiden tot nieuwe inzichten, kennis en kunde. Hoe kunnen we vanuit community werk bijdragen aan sterke communities? Dat is onze zoektocht die wij werkenderwijs vanuit Creative Tinkers aangaan. Daarbij staat 'leren vanuit de praktijk' centraal.

Creative Tinkers is een sociale coöperatie met leden uit verschillende vakgebieden. Het is een gilde om het ambacht community werk hoog te houden en om zoveel mogelijk maatschappelijke impact te creëren. Dat doen wij door de opleiding Creative Communities, de Creative Tinkers Karavaan en het Tinkerlab.