Creative Tinkers

'VOOR STERKE COMMUNITIES'

Creative staat natuurlijk voor creatief. Tinke is Fries voor denken. Want in het hoge Noorden (samenwerking NHL Stenden Hogeschool) ligt de onstaansgeschiedenis van Creative Tinkers: de creatieve denkers! Maar een Tinker is ook een Iers paard. Krachtig en betrouwbaar, eerlijk, slim, eigenwijs en nieuwsgierig. Het ras is ontstaan dankzij de rondtrekkende zigeuners. Zij hadden een sterk en betrouwbaar paard nodig om hun zigeunerwagen te kunnen trekken. De zigeuners waren onder meer ketellappers die de ketel van binnenuit lapte. Dat is metaforisch voor hoe Creative Tinkers te werk gaan: van binnenuit de community. Want alleen dan krijg je echte oplossingen!

'Voor sterke communities' dat is onze bedoeling. Door het coachen van bewonersambities. Individueel en collectief. Om bewoners een stapje verder te brengen. De oplossing zit in de community zelf. Daar geloven wij in. Het is de kunst daarnaar op zoek te gaan en bewoners te inspireren zich te verbinden aan elkaars ambities. 

Creative Tinkers is een sociale coöperatie van en voor community werkers. Op dit moment zijn er tien community werkers lid van de sociale coöperatie. Creative Tinkers zijn community werkers. Vanuit een breed spectrum. Opbouwwerkers, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers. Maar ook professionals vanuit maatschappelijk werk, de jeugdzorg, wonen, psychiatrie, politie, wijkverpleging, kunst, het onderwijs en de gemeente. Juist deze brede inzet is de kracht van ons concept. Creative Tinkers zijn zelfstandige professionals, professionals in loondienst of studenten.

Creative Tinkers is een gilde (om het ambacht community werker te ontwikkelen), een bedrijf (onze creaties in buurten en wijken), een platform (Creative Communities, je hoeft geen lid te zijn van de coöperatie om hieraan deel te nemen) en een opleiding (de leergang Creative Communities in samenwerking met de NHL Stenden Hogeschool).