Kamperpoorterij

Wordt de Kamperpoorterij de eerste bewonerscoöperatie in de 1500mm KARAVAAN?

 

De Kamperpoort is van oorsprong een volksbuurt die net buiten de oude stadsgracht van Zwolle ligt. Kamperpoort ontleent zijn naam aan de stadspoort die nabij de wijk stond: de Kamperpoort.
De Kamperpoort heeft een totale metamorfose ondergaan. Oude bedrijfscomplexen hebben plaats gemaakt voor nieuwe woonstraten met eengezinswoningen en vooral appartementen, waardoor de wijk gevarieerder en levendiger is geworden. In en rond de Kleine Voort is het gevoel van een volksbuurt tastbaar gebleven. De andere delen hebben de sfeer van een gemêleerde stadswijk gekregen, dicht tegen het centrum van de stad. De Kamperpoort is met ruim 1500 inwoners en 900 woningen een stadswijk met potentie. 

De bewoners over hun ambitie:
Om ons doel te bereiken willen wij onze stichting omzetten naar een bewonerscoöperatie. Gericht op het versterken van de sociale samenhang, leefbaarheid en het ontwikkelen en uitvoeren van een betekenisvolle economie in de wijk Kamperpoort, De 1500mm Karavaan ziet er bij ons als volgt uit. Met ons Ideeatelier (de caravan), gaat wij huis aan huis, blok voor blok, straat voor straat en buurt voor buurt de hele wijk door. Op zoek naar veel en kleinschalige ideeën van bewoners (1500mm), die de sociale samenhang, leefbaarheid en de lokale economie versterken. Tijdens de coronacrisis hebben de bewoners veel initiatief getoond, om elkaar te ondersteunen en te helpen. Die energie willen wij vasthouden en verduurzamen. Elk idee is een begin van een mooi proces, om als bewoners met elkaar de maatschappelijke vraagstukken in de wijk aan te pakken. Wij zien de 1500mm Karavaan als een doen onderzoek. Door ideeën van bewoners op te sporen, te ontwikkelen en uit te voeren ontdekken wij wat er leeft bij de bewoners. En of bewoners bereid zijn zelf bij te dragen aan de vraagstukken in de wijk.

‘Doen voor de wijk’ is niet voor niets ons hogere doel. Bij het opsporen van de ideeën bij bewoners hebben wij speciale aandacht voor de Elbertschool. Deze in omstreeks 1928 gebouwde school onder Amsterdamse architectuur, staat na het vertrek van de stadsarcheoloog voor het grootste gedeelte leeg. De Elbertschool is onderdeel van de visieontwikkeling vanuit de gemeente, gericht op het herstructureringsgebied IJsselhallen in de Kamperpoort. Het duurt nog zeker vijf jaar voordat hier duidelijkheid over is. Voor de Kamperpoorterij een kans om dit mooie gebouw een tijdelijke wijkvoorziening te geven en te voorkomen dat het gebouw verloedert. Tijdens de 1500mm Karavaan vragen wij bewoners naar goede ideeën voor de Elbertschool en de buitenruimte. Tevens onderzoeken wij tijdens de 1500mm Karavaan of er draagvlak is voor het oprichten van de bewonerscoöperatie.  Bij 50 leden wordt de coöperatie daadwerkelijk opgericht. Daarmee ontstaat de eerste bewonerscoöperatie van Zwolle.