Ria Prij

Ik ben Ria Prij. Sinds 1980 werk ik in een grote diversiteit aan functies binnen de psychiatrie. In al die jaren heb ik veel dingen zien veranderen, patiënten werden cliënten later klanten. Heb grondige organisatorische vernieuwingen meegemaakt die tot het ontstaan van nieuwe zorgvormen leidden. Wat er in al die jaren niet is veranderd zijn de mensen waar het om gaat. Ieder mens heeft wensen en behoeftes op het gebied van wonen, werken en relaties, voor kwetsbare mensen is dat ook nooit anders geweest. Mensen willen grip op hun leven hebben, weten waar ze naar toe gaan en tevreden zijn met zichzelf en hun leven.

 

Momenteel werk ik als Coördinator Zorg & overlast in de gemeente Kampen. Hier zijn de lijntjes kort, de problemen groot en de mensen gevarieerd. In mijn werk bemoei ik me gevraagd en ongevraagd met alles en iedereen. Wat ik belangrijk vind in mijn werk is meerwaarde leveren, klanten van A naar B begeleiden. Een bijdrage leveren aan het creëren van rust en perspectief, een bijdrage leveren aan een gezonde en stimulerende omgeving voor iedereen die dat nodig heeft.

Ik ben vooral van de praktische wijsheid, kennis die je kan gebruiken en toepassen en vooral doen. Mijn uitgangspunt in mijn werken is kijken van uit het geheel, zien wat er is en zien wat er kan zijn.

 

Ik kan me goed vinden in de werkwijze en visie van Creative Tinkers: burgers helpen hun eigen problemen te definiëren en samen te werken om betere, innovatievere en vooral eigen oplossingen en verbeteringen te ontwikkelen. Om wijken te vormen tot wijken waar mensen kansen hebben en graag wonen, waar mensen betrokken zijn bij de samenleving en waar mensen met uiteenlopende achtergronden de bereidheid hebben om elkaar als mede eigenaren van de wijk of buurt te accepteren.