René van Rijn

Mijn naam is René van Rijn en ik ben gespecialisserd in bewonersparticipatie en samenlevingsopbouw. Voor mij is opbouwwerk heel praktisch. Je gaat de straat op en zoekt contact met mensen. Zomeravonden zijn daarvoor ideaal. Mensen gaan voor de deur zitten en de parken in. Je zorgt dat je elke dag bereikbaar bent. We zijn als het ware een ‘nuldelijnsfunctie’, we laten mensen thuis hun verhaal vertellen. Door de buurtbewoners te kennen en gekend te worden spreken mensen jou ook makkelijker aan. We worden vaak gezien als het eerste loket voor de andere organisaties. Opbouwwerkers kijken niet alleen naar individuele hulpverlening, maar ook naar zaken als openbare ruimte, wonen, vrije tijdsbesteding en justitie.’