Luuk van der Wal

Hallo! Ik ben Luuk van der Wal deelnemer van de eerste leergang Creative Communities.

 

Ik ben werkzaam als medewerker Wijken en Buurten bij woningstichting Accolade. Dit doe ik al geruime tijd… Maar wat doet je dan allemaal hoor ik vaak? Omdat het werk alle kanten uit vliegt roep ik dan maar ik ben de spil tussen de huurder en de organisatie. Dit betekent dat als een bewoner met vragen of problemen zit dat hij/zij bij mij terecht kan. Dit kunnen vragen zijn over onderhoudswerkzaamheden, herstructurering, duurzaamheidprojecten, woonwagenzaken, overlast en niet te vergeten leefbaarheid in de wijk.

In mijn werk ben ik altijd op zoek hoe bewoners zelf hun straat of wijk kunnen verbeteren. Ik probeer hierbij, samen met bewoners, de verbinding te zoeken met gemeente, gebiedsteams, welzijnswerk, scholen etc. Zo hebben bewoners van diverse wijken hun eigen toekomstbeeld voor de wijk gemaakt, zijn er platformen ontstaan, buurttuinen ontwikkeld om maar wat te noemen.

Creative Communities is een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten. Organisaties en bewoners bij elkaar brengen en gewoon daar zijn waar het gebeurt. In de wijk of buurt!

 

Niet als ijsbreker maar als afsluiting een leuke om eens bij stil te staan:

“Als een probleem onoplosbaar lijkt, komt dat meestal doordat je je aan regeltjes houdt”