Angelique Ruiter-Jansen

Mijn naam is Angelique Ruiter Jansen en ben als (bestuurs)lid verbonden aan Creative Tinkers. Het gedachtengoed van de Creative Tinkers draag ik een warm hart toe en past bij mijn visie op het werk. Ik werk nu 20 jaar als hulpverlener met mensen die om welke reden dan ook, hulp nodig zijn om weer verder te kunnen in hun leven. Dat heb ik gedaan bij de Reclassering, Bureau Jeugdzorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Vanaf de transitie in 2015 werk ik bij de gemeente als regisseur jeugd. Daarnaast ben ik mijn eigen bedrijf gestart: L2L Mensenwerk.

L2L staat voor 'learn to listen, listen to learn'. Luisteren vind ik een belangrijk thema. Door echt te luisteren naar de ander kun je datgene bieden wat nodig is. Echt luisteren is de basis van elk contact. Contact tussen mensen van alle leeftijden, generaties en lagen van de bevolking. Ongeacht in welke relatie je tot elkaar staat. 

Dit is dan ook de basis van de contacten die ik als professional en als mens aanga met anderen om mij heen. Mijn visie is dat we allen, of je nu maatschappelijk werker, wijkagent, opbouwwerker, jeugdconsulent, of welke professional dan ook bent, hetzelfde na (zouden) moeten streven en vanuit dezelfde basis dienen te werken. Kijk naar met wie je te maken hebt, wie er voor je staat of staan en luister naar diegene(n). Pas dan kun je contact maken, horen en zien wat diegene zelf kan, waardoor je samen kunt gaan werken vanuit mogelijkheden. Wat kan er wel!