Olifantenpaadjes

Olifanten hebben de typische eigenschap om altijd de korste route te kiezen en maken zich nooit druk om af te wijken van de gebaande wegen. Mensen vertonen het zelfde gedrag, omdat ook zij graag van de gebaande paden afwijken. Olofantenpaadjes ontstaan, doordat meerdere bewoners, afzonderlijk van elkaar, dezelfde route kiezen. Buiten de gebaande wegen om, op zoek naar de kortse route die de officiële route afsnijdt. Wanneer zich eenmaal een zichtbaar spoor heeft gevormd, volgen steeds meer mensen dit pad. Slechts 15 wandelaars en fietsers zijn al genoeg om een beginnend spoor te vormen. Olifantenpaadjes ontstaan wanneer bewoners hun bestemming in zicht krijgen. Soms worden Olifantenpaadjes na verloop van tijd omgedoopt tot de officiële route.

Voor ons is het de metafoor om samen met bewoners op zoek te gaan naar pragmatische oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken, die na verloop van tijd door steeds meer bewoners omarmt wordt.