Jony Vleeschhouwer

Hallo, mijn naam is Jony Vleeschhouwer en deelneemster van de 1e leergang Creative Communities. Veertien jaar lang heb ik bij verschillende woningbouwcorporaties werkervaring opgedaan in diverse functies, van verhuur- & bewonersconsulent tot teamleider Wonen. Daar heb ik veel samengewerkt met organisaties in het sociale domein. In Hoogeveen nam ik deel aan De Smederijen, een initiatief waar het draait om bewonersparticipatie waarin bewoners de ruimte krijgen om plannen ter verbetering van hun leefomgeving niet alleen te smeden maar ook uit te voeren. Hierbij krijgen zij ondersteuning van gemeente, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisatie en politie. De Smederijen zie ik als voorloper en voorbeeld van community werk. Aangezien ik van huis uit meer een doener dan een denker ben en ik als leidinggevende de ontmoetingen met bewoners en het daadwerkelijk coachen van bewonersambities miste, vond ik dat het tijd werd om dit weer op te pakken. Sinds 2016 heb ik dat gelukkig weer gevonden in de functie van buurtopbouwwerker in de stad Groningen.