Aart de Graaf

Ik ben buurtregisseur namens Stimenz in Apeldoorn Zuidwest. De kern van mijn manier van werken houdt in: ik combineer een sociale aanpak met wijkgericht werken. Ik wil hiermee een bijdrage leveren aan de oplossingen van bewoners zelf.